DiMn werkgroep Weidevogels weer op pad

Gepubliceerd op 24 mei 2024 om 12:00

Evenals andere jaren waren de leden van de werkgroep DiMn Weidevogels Pinkermaandag 20 mei 2024 s ’morgens weer samen op pad om te kijken hoe dit jaar de weidevogels het doen. Tijdens de start met een kop koffie bij de Fam. Nitert werd al duidelijk, dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen waren.

Nadat er in april diverse kievit nesten waren gevonden, bleken afgelopen weken dat zowel de oude als de jonge vogels niet meer te vinden waren. Predatie wordt als hoofdoorzaak genoemd hetgeen overeenkomt met het landelijk beeld. In het NOS journaal werd hiervan ook al melding gemaakt waarbij mn. de marter, mede als gevolg van zijn beschermde status, als schuldige werd aangewezen.

De fietstocht ging eerst richting het plasdras gebied aan de Winterkamperweg, waar Henk Oplaat ons wees op de paar oude kieviten, maar jonge exemplaren konden we helaas niet waarnemen. Via de Hochtweg ging de route over de Borkeld om te kijken wat de jongste inspanningen van Staatbosbeheer daar voor impact hebben op de vogels en het landschap. De oorspronkelijke vennen zijn daar weer in ere hersteld en er is een mooie waterplas ontstaan waar diverse vogels, waaronder ook kieviten, hun plaats hebben gevonden.

Vervolgens nog even langs bij Gerrit Altena - die helaas wat slecht te been is en niet mee kon fietsen - om een kijkje te nemen bij het PlasDras gebied van Gerit ter Haar. Daar heeft Gerrit ter Haar, op initiatief van en samen met Gerrit Altena een plateau opgesteld voor de scholekster. Op afstand konden met de verrekijker waarnemen dat de scholekster op het nest zat. Voor meer informatie hierover zie het stuk hieronder. De conclusie aan het eind van de tocht was, dat ook in ons gebied de weidevogels met een moeilijk jaar bezig zijn.

Voor meer foto's kunt u kijken bij het Fotoalbum of op de knop hiernaast klikken ->