Overige


Verbouw alternatieve gewassen

Naast het gebruikelijke gras en maïs zijn er ook percelen met een alternatief gewas ingezaaid.

In 2019 zijn er enkele percelen ingezaaid met veldbonen. Dit is een vlinderbloemig gewas. Het is een eiwitrijk gewas dat geen kunstmest nodig heeft. De planten zijn GPS (gehele planten silage) geoogst. Dat wil zeggen: ze zijn met de hakselaar gehakseld. Vervolgens is het in balen geperst, om na enkele weken conservering, aan de koeien gevoerd te worden.

In 2020 zijn er tarwe en veldbonen op het zelfde perceel gezaaid, een zogenoemde mengteelt.

De verwachting was dat de twee gewassen elkaar versterkten. De tarwe kan gebruik maken van de stikstofbinding van de veldbonen en door de tarwe tussen de veldbonen heeft onkruid minder kans tot ontwikkeling. Echter door de droogte in het vroege voorjaar zijn de veldbonen een beetje verdroogd.


Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland wordt geteeld om diverse redenen.

  • Kruidenrijk grasland is minder droogtegevoelig dan standaard productiegras. (door de diepwortelende kruiden)
  • Kruidenrijk grasland heeft minder/geen kunstmest nodig. (door de aanwezigheid van vlinderbloemigen, die de stikstof binden uit de lucht)
  • Kruidenrijk grasland is door de open zode zeer geschikt voor weidevogels.
  • Kruidenrijk grasland in bloei is zeer aantrekkelijk voor insecten. (bijen, vlinders e.d.)

Kortom:

Kruidenrijk grasland is niet alleen mooi in het landschap, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit. De teelt van kruidenrijk gras kent vele voordelen voor koe en boer.