Kringloop


De zuivelfabrieken verplichten hun melkveehouders jaarlijks een kringloopwijzer in te vullen. Deze laat zien waar de sterke en zwakke punten op het bedrijf zijn als het gaat om mineralenbenutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en/of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder dus zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen. Bovendien is het ook goed voor het milieu. Afgelopen jaar zijn de melkveehouders binnen DiMn verdergegaan met het optimaliseren van de kringloop op de melkveebedrijven. Door de hoge kosten van krachtvoer en kunstmest is gekeken hoe hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Dit kan door te kiezen voor andere kunstmestsoorten die beter passen bij de verschillende momenten in het jaar. Verder is gekeken naar het zelf telen van gewassen die
krachtvoer kunnen vervangen en het verlagen van de hoeveelheid eiwit die aan de dieren gevoerd moet worden. Naast stikstof komt er ook steeds meer druk vanuit de supermarkten om de CO2 foodprint van zuivel en vlees te verlagen. Dit betekent dat de melkveebedrijven binnen DiMn moeten werken aan het verlagen van de CO2 productie. Afgelopen winter hebben de deelnemers hier plannen voor gemaakt. Om de CO2 foodprint te verlagen is het vooral belangrijk om zoveel mogelijk producten te voeren die komen van eigen land. Dit heeft weer een directe link met de kringloop van de melkveebedrijven.