Weidevogels


Deze werkgroep bestaat uit een 5 leden van DiMn, aangevuld met de 5
vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente en Hooltwark.
Zowel dit als vorig voorjaar en zomer hebben de leden van de werkgroepen het
aantal weidevogels en met name ook het aantal nesten met eieren in ons gebied
nauwkeurig in kaart gebracht. Voor het betreden van de percelen hebben zij
meerjarig toestemming van onze leden.

Jaarlijks maakt de werkgroep een excursie door het gebied om te kijken hoe de weidevogels er voor staan. In het overzicht van uit de Boerenlandmonitor,
waarin de waarneming mbt weidevogels landelijk worden vastgelegd, is goed te zien dat de aantallen in ons gebied sinds de start van de werkgroep in 2019, aanzienlijk zijn toegenomen. Ook ons aandeel in het totaal van de Gemeente
HvT is van 4,8% in 2020 gestegen naar 11,6% in 2022. Helaas laat - in lijn met de landelijke trend - de ontwikkeling van de weidevogelpopulatie in de breedte te wensen over. Oorzaken zijn oa. de droogte en predatie, maar ook het leefgebied is
voor verbetering vatbaar. Daarom is al in 2021 gekeken of er locaties in ons gebied zijn, die in potentie geschikt – te maken - zijn voor plas-dras. Een Plas-Dras gebied staat met name in het voorjaar deels ca 10-20cm onder water en wordt gedurende die periode zo veel mogelijk met rust gelaten om de weidvogels optimale de kans te geven hun jongen groot te brengen. Bij een 3-tal DiMn leden zijn inmiddels Plas-Dras gebieden gerealiseerd. Met deze boeren zijn overeenkomsten gesloten, waarin
afspraken zijn gemaakt met voorwaarden voor het onderhoud van het gebied, maar ook over de vergoeding van de eenmalige aanlegkosten alsook de jaarlijkse vergoeding die zij ontvangen wegens inkomstenderving. Ook zijn er maatregelen genomen om predatie zo veel mogelijk tegen te gaan.

Ook heeft DiMn in de NieuweOogst gestaan met een nieuwartikel over de weidevogels, deze is hieronder te vinden:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/21/markelose-boeren-willen-weidevogelwalhalla