Projecten

Akkerrand

In 2019 hebben enkele veehouders langs percelen akkerranden ingezaaid. Zodoende wordt er geprobeerd om de biodiversiteit te verrijken. De bloemen in de akkerrand zijn een oase voor bijen, vlinders en andere insecten. Tevens biedt het beschutting voor jonge hazen, muizen en weidevogels.

In 2020 heeft de gemeente Hof van Twente het opgepakt en subsidie verleent voor het inzaaien van akkerranden. Het inzaaien werd verzorgd door Stichting Maarkelokaal. De gemeente is voornemens om de akkerrand te monitoren, om zodoende het effect op de biodiversiteit vast te stellen.

In het gebied van DIMN zijn vele kilometers akkerrand gezaaid, Dit is naast de boost voor de biodiversiteit tevens een zeer mooi aangezicht voor de plaatselijke bevolking en vele toeristen die in ons gebied rond fietsen.

Plas-dras

Een veehouder in ons gebied heeft een zogenoemde plas-dras gecreëerd

In het voorjaar fungeren de plas-drassen als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun territoria betrekken. De vogels kunnen er veilig rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen zijn de randen belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jonge en volwassen steltlopers in de plas dras (o.a. op muggenlarven) om zich voor te bereiden op de trek.

Verbouw alternatieve gewassen

Naast het gebruikelijke gras en maïs zijn er ook percelen met een alternatief gewas ingezaai.

In 2019 zijn er enkele percelen ingezaaid met veldbonen. Dit is een vlinderbloemig gewas. Het is een eiwitrijk gewas dat geen kunstmest nodig heeft. De planten zijn GPS (gehele planten silage) geoogst. Dat wil zeggen: ze zijn met de hakselaar gehakseld. Vervolgens is het in balen geperst, om na enkele weken conservering, aan de koeien gevoerd te worden.

In 2020 zijn er tarwe en veldbonen op het zelfde perceel gezaaid, een zogenoemde mengteelt.

De verwachting was dat de twee gewassen elkaar versterkten. De tarwe kan gebruik maken van de stikstofbinding van de veldbonen en door de tarwe tussen de veldbonen heeft onkruid minder kans tot ontwikkeling. Echter door de droogte in het vroege voorjaar zijn de veldbonen een beetje verdroogd.


Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland wordt geteeld om diverse redenen.

  • Kruidenrijk grasland is minder droogtegevoelig dan standaard productiegras. (door de diepwortelende kruiden)
  • Kruidenrijk grasland heeft minder/geen kunstmest nodig. (door de aanwezigheid van vlinderbloemigen, die de stikstof binden uit de lucht)
  • Kruidenrijk grasland is door de open zode zeer geschikt voor weidevogels.
  • Kruidenrijk grasland in bloei is zeer aantrekkelijk voor insecten. (bijen, vlinders e.d.)

Kortom:

Kruidenrijk grasland is niet alleen mooi in het landschap, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit. De teelt van kruidenrijk gras kent vele voordelen voor koe en boer.

Weidevogelbeheer

De landeigenaren van DIMN hebben een overeenkomst gesloten met HOOLTWARK.

De mensen van HOOLTWARK houden het hele voorjaar de weidevogels in de gaten en proberen de nesten op te sporen.

Wanneer de boeren bezig gaan met bewerkingen van het land of weide, wordt er een seintje aan de mensen van HOOLTWARK gegeven. Zij komen dan ruim van te voren de nesten van de weidevogels opsporen en markeren of beschermen. De bewerkingen zullen dan ruim om de nesten heen gebeuren, zodat de legsels een goede kans hebben om uit te komen of de jonge vogels een veilig heenkomen kunnen zoeken.

Zodoende wordt geprobeerd om de weidevogelstand naar een hoger level te brengen.

Helaas zijn wij en de mensen HOOLTWARK niet de enigen die nesten proberen op te sporen. De vele predatoren (kraaien, meeuwen, vossen e.d.) in het gebied nemen ook eieren en jonge vogels mee.

Toch blijven we samen met HOOLTWARK proberen de weidevogels te beschermen.